Ułatwienia dostępu

PODAJ STAN LICZNIKA

wodomierzJeśli chcą Państwo podać bieżący stan licznika, który posłuży do rozliczeń prosimy wypełnić poniższe pola formularza.

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Kod nabywcy znajduje się na fakturze i zawiera 6 znaków.

Proszę wypełnij wszystkie wymagane pola.
Proszę wypełnij wszystkie wymagane pola.

 

Wymagane pola *

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

NIP 6252480712; REGON 520855874; KRS 0000953285

Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego 29 408 000,00 zł (wpłacony w całości).