Ułatwienia dostępu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgk.psary.pl.

Status pod względem zgodności

a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 1.04.2022 r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Gawronem, e-mail: informatyk@psary.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 29 44 949. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 1.04.2022 r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 1.04.2022 r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony
 • Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
 • Tab
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
 • Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK
 • Enter
 • Przewijanie widocznej części strony
 • Strzałki kursora (góra i dół)
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego
 • Alt + 1
 • Przejście do treści
 • Alt + 2
 • Przejście do wyszukiwarki
 • Alt + 3
 • Przejście do mapy strony
 • Alt + 4
 • Powiększenie rozmiaru czcionki
 • Ctrl + Alt + +
 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki
 • Ctrl + Alt + -
 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki
 • Ctrl + Alt + 0
 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego
 • Ctrl + Alt + C
 • Przejście do strony głównej
 • Ctrl + Alt + H
 • Powrót do stron wg. historii przeglądania
 • Alt + lub
Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytułów opisują dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści,
 • menu ułatwień dostępu,
 • menu głównego,
 • mapy strony.
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny
w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

Adres: 42-504 Będzin, Dąbie, ul. Dolna 1

Telefon: 32 360 16 70

E-mail: zgk@psary.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie, w którym osoby z wszelkimi niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku. Ponadto pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 1. Na parkingu znajdują się miejsca parkingowe z oznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
 2. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 3. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępny jest parter budynku: korytarz oraz wszystkie pomieszczenia. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego Referatu, aby omówić sposób załatwienia sprawy.
 4. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli odpowiedni pracownik.
 5. Na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
 7. Budynek nie jest wyposażony w windę.
Tłumacz języka migowego

[informacje o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku].

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

[informacje o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej].

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Umów się na spotkanie

Umów się na spotkanie

+48 32 428 15 80

far fa-comment-dots

Wyślij nam wiadomość

zgk@psary.pl

ePUAP: /ZGKwPsarach/SkrytkaESP

fas fa-map-marker-alt

Odwiedź nas

Dąbie, ul. Dolna 1

42-504 Będzin

fas fa-icons

Polub nas na

Facebook'u

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

NIP 6252480712; REGON 520855874; KRS 0000953285

Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego 29 408 000,00 zł (wpłacony w całości).