Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbiu powstał 1 lipca 1999 r. jako zakład budżetowy na mocy uchwały nr VII/66/99 Rady Gminy w Psarach z dnia 28 kwietnia 1999 r. i w tej formie działał do dnia 3 stycznia 2022 r. W dniu 3 stycznia na mocy Aktu Notarialnego Repertorium A nr 3/2022 zakład budżetowy został ostatecznie zlikwidowany, a jego majątek został wniesiony do utworzonej spółki, która jest następcą prawnym zlikwidowanego zakładu i kontynuuje jego zadania.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.:

 1. Prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę tj. działalnością o charakterze użyteczności publicznej polegającą na:
  • eksploatacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych,
  • wydobywaniu wody z własnych ujęć,
  • świadczeniu usług w zakresie rozprowadzania wody na terenie Gminy Psary, na rzecz osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą,
  • hurtowej sprzedaży wody do gmin ościennych (Bobrownik, Będzina i Dąbrowy Górniczej), w oparciu o zawarte umowy o charakterze cywilno-prawnym,
  • eksploatacji biologiczno-mechanicznej oczyszczalnia ścieków, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Malinowicach,
 2. Realizuje pozostałe zadania własne Gminy Psary w zakresie:
  • utrzymania dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu drogowego,
  • utrzymania na terenie Gminy Psary czystości i porządku urządzeń sanitarnych, przystanków autobusowych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • zieleni gminnej i zadrzewień, kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  • administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego,
  • zapewnienie frontu pracy i organizacja pracy osobom zatrudnianym w porozumieniu i na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy do zadań realizowanych przez zakład,
  • nadzór i organizacja pracy nad osobami kierowanymi przez Sądy do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,
 3. Realizuje usługi odpłatne na rzecz osób fizycznych.

 

Umów się na spotkanie+48 32 428 15 80
Wyślij nam wiadomośćzgk@psary.pl

ePUAP: /ZGKwPsarach/SkrytkaESP
Odwiedź nasDąbie, ul. Dolna 1
42-504 Będzin