1. Pogotowie wodociągowe tel. 603 982 313
    • dotyczy awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej.
  2. Telefon interwencyjny tel. 609 066 668 (po godzinach pracy Urzędu Gminy Psary)
    • dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych (np. akcji zima, znaków drogowych, studzienek, uprzątnięcia pasów drogowych, zieleni w pasach drogowych); utrzymania porządku w rejonie przystanków autobusowych; zwierząt (np. odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia miejsca dla zbłąkanych lub czasowo odebranych zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, utylizacji zwłok zwierzęcych z działek należących do gminy Psary, zdarzeń z udziałem zwierząt objętych ochroną gatunkową).

 

Umów się na spotkanie+48 32 428 15 80
Wyślij nam wiadomośćzgk@psary.pl
Odwiedź nasDąbie, ul. Dolna 1
42-504 Będzin