Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Szanowni Mieszkańcy Gminy Psary, w związku z rosnącymi wymaganiami i oczekiwaniami klientów/mieszkańców Gminy Psary dotyczącymi dostępu do nowoczesnych e-usług publicznych oraz chęcią rozwoju, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. będzie starał się o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach projektu – pn. „Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.”. Projekt planowany jest do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet I Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój, Działania 01.04 Cyfryzacja administracji publicznej.

Uzyskane dofinansowanie pozwoliłoby Spółce na zakup narzędzi informatycznych i sprzętu niezbędnego do cyfryzacji procesów, jak również świadczenia usług publicznych na poziomie lokalnym dla mieszkańców (załatwianie jak największej liczby spraw przez internet).

Projekt ten niesie ze sobą szereg korzyści dla wszystkich - od zmniejszania kosztów i poprawiania jakości usług w Spółce dzięki automatyzacji procesów i przesyłu danych, poprzez zwiększanie dostępu dla mieszkańców do informacji publicznych, aż po podnoszenie przejrzystości działania i poziomu bezpieczeństwa. Niezbędnym elementem projektu i przystąpienia do programu jest zbadanie potrzeb klientów/mieszkańców naszej Gminy poprzez wypełnienie ankiety. Wyniki ankiet będą punktem wyjścia do analizy potrzeb, która jest elementem dokumentacji projektowej w celu uzyskania dofinansowania.

W związku z powyższym Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. ma przygotowaną ankietę badania potrzeb dotyczącą rozwoju cyfryzacji w Spółce. Ankieta jest skierowana do wszystkich mieszkańców Gminy Psary. Zwracamy się z prośbą o jej wypełnienie w terminie do 31.05.2024 r.

Bezpośredni link do ankiety:

https://perfectsolution.com.pl/ankieta/zaklad-gospodarki-komunalnej-w-psarach-sp-z-oo/

Ankietę można pobrać także w wersji pdf i wypełnioną dostarczyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

Wersja papierowa ankiet dostępna jest również bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Psarach, w kancelarii Urzędu Gminy Psary oraz w siedzibie Biblioteki Publicznej w Psarach oraz w jej filiach tj. w Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie.

Zachęcamy mieszkańców do wypełniania ankiet!

Umów się na spotkanie+48 32 428 15 80
Wyślij nam wiadomośćzgk@psary.pl

ePUAP: /ZGKwPsarach/SkrytkaESP
Odwiedź nasDąbie, ul. Dolna 1
42-504 Będzin