Ułatwienia dostępu

BUDUJEMY

SIEĆ KANALIZACJI I WODOCIĄGÓW W GMINIE PSARY

Image

CZAS NA ZMIANY!

Rozpoczęliśmy realizację długo wyczekiwanej inwestycji w Gminie Psary - budowę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę starej, stalowej sieci wodociągowej. Prace te pozwolą na odprowadzanie ścieków z posesji mieszkańców do wojkowickiej oczyszczalni. Zbiorczy system odprowadzania i oczyszczania ścieków to najpewniejsze rozwiązanie, które przyczyni się do ochrony środowiska. Za realizację tego przedsięwzięcia odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.

Kanalizacja sanitarna powstanie w: Psarach, części Sarnowa, Strzyżowic, Gródkowa i Malinowic - włączy do zbiorczego systemu około 3000 mieszkańców. Stara sieć wodociągów wymieniona zostanie w: Psarach, Gródkowie, Strzyżowicach, Preczowie, Malinowicach, Sarnowie, Brzękowicach Górnych i Dąbiu. Ze względu na rozwijające się budownictwo mieszkaniowe w naszej Gminie powstaną również nowe odcinki wodociągów.

Zdajemy sobie sprawę, że budowa wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Podejmujemy niezbędne działania, aby zminimalizować ich wpływ na codzienne życie mieszkańców.

Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość.

AKTUALNOŚCI

0
TYLE KM SIECI WODOCIĄGOWEJ POWSTANIE DO KOŃCA 2026 ROKU
0
TYLE KM SIECI KANALIZACYJNEJ POWSTANIE DO KOŃCA 2026 ROKU
0
TYLU MIESZKAŃCÓW ZOSTANIE PODŁĄCZONYCH DO SIECI
0
WARTOŚĆ INWESTYCJI DOFINANSOWANEJ Z UE

ZAKRES

Image

ULICA KOLEJOWA I LEŚNA W GRÓDKOWIE I ULICA POLNA W PSARACH

  • wymiana starej, stalowej sieci wodociągowej w ciągu ul. Kolejowej w Gródkowie,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na ul. Kolejowej i Leśnej w Gródkowie oraz Polnej w Psarach,
  • na terenie posesji mieszkańców zostaną zabudowane przydomowe pompownie ścieków, z których ścieki zostaną odprowadzone do głównego kolektora.
Image

ULICA KOLEJOWA I IRYSÓW W PSARACH

  • wymiana starej, stalowej sieci wodociągowej w ciągu ulicy Kolejowej w Psarach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wspólną i DW 913 w Gródkowie do ul. Irysów,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na całej długości ul. Kolejowej i Irysów w Psarach,
  • na terenie posesji mieszkańców zostaną zabudowane przydomowe pompownie ścieków, z których ścieki zostaną odprowadzone do głównego kolektora.

UTRUDNIENIA

Budowa nowej kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej to inwestycja, wiążąca się z pewnymi ograniczeniami i utrudnieniami,
które ze względu na liczne wykopy, przewierty oraz prace instalacyjne prowadzone na terenie naszej gminy, mogą być dla Państwa uciążliwe.

Image

MOŻLIWE OGRANICZENIA
W RUCHU

W związku z pracami budowlanymi, na niektórych odcinkach ulic Kolejowej i Irysów w Psarach może dojść do tymczasowych ograniczeń w ruchu drogowym. Aby usprawnić kierowanie ruchem zostaną wprowadzone oznakowane objazdy, które pomogą Państwu sprawnie poruszać się w trakcie trwających prac remontowych. Bardzo prosimy o stosowanie się do tymczasowych znaków drogowych i zachowanie ostrożności podczas jazdy.

Image

HAŁAS I KURZ

Prace budowlane tj. zasypywanie, czy zagęszczanie wykopów po pracach przewiertowych mogą powodować hałas.

Image

DOSTĘP DO POSESJI

W niektórych przypadkach może zostać czasowo ograniczony dostęp do posesji - gwarantujemy, że w takich sytuacjach, wykonawca uprzednio poinformuje Państwa o planowanych pracach oraz ewentualnych utrudnieniach. Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować w/w uciążliwości dla Państwa w taki sposób, żeby nie wpłynęły one na codzienność w naszej Gminie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Prace związane z montażem pompowni i podłączeniem nieruchomości do systemu nie powinny trwać dłużej niż trzy dni. Wszystko jest jednak uzależnione od indywidualnych warunków panujących na posesji mieszkańca podłączanego do systemu kanalizacji.

Image

 

BIURO BUDOWY
42-575 Strzyżowice, ul. Belna 1
Budynek CUS (boczne wejście od strony placu zabaw)

DO KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI
CZYNNE OD 01.08.2024 r.
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 7:00 DO 15:00

Image

 

TELEFON KONTAKTOWY
667 891 000
DO KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI
CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 7.00 DO 15.00

TELEFON ALARMOWY
603 982 313