wodociąg

Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach publikuje badania wody za miesiąc lipiec 2018 r. - wszystkie pobrane próbki spełniają wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 
2018-08-01

Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach publikuje badania wody za miesiąc czerwiec 2018 r. - wszystkie pobrane próbki spełniają wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 
2018-07-06

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zatwierdziło nową taryfę za wodę

Zgodnie z nowymi przepisami prawa, które weszły w życie w styczniu tego roku, została ustalona nowa taryfa za dostawę wody i odbiór ścieków w gminie Psary. Po raz pierwszy „Wody Polskie” zatwierdziły wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach. Odbyło się to bez udziału wójta i Rady Gminy Psary.

Data publikacji: 
2018-07-06

Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach publikuje badania wody za miesiąc maj 2018 r. - wszystkie pobrane próbki spełniają wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 
2018-06-19

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje że od dnia 18 czerwca 2018 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Data publikacji: 
2018-06-12

Strony