taryfa

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje że od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Data publikacji: 
2017-06-30