Dąbie Chrobakowe

Komunikat

W związku z Zawiadomieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o przekroczeniu norm mętności, żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Dąbiu Chrobakowym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje że przekroczenie nie powoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz że, dokonuje płukania przedmiotowej sieci wodociągowej. W dniu 16 sierpnia 2017 r. woda zostanie ponownie pobrana do badania, przez laboratorium zewnętrzne. O wynikach w/w badań poinformujemy niezwłocznie mieszkańców w kolejnym komunikacie. W załączeniu zamieszczamy Komunikat oraz Stanowisko Zakładu Higieny Komunalnej w sprawie znaczenia zdrowotnego podwyższonych wartości stężenia żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 
2017-08-14