Ponad 600 przyłączy do nowej sieci wodociągowej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach cały czas przełącza mieszkańców do nowej sieci wodociągowej. Pierwsze półrocze 2016 r. to praca przy podłączaniu mieszkańców ulic Wiejskiej, Szkolnej, Kamiennej, Górnej, Gródkowskiej, Łącznej i Bocznej w Psarach i Belnej w Strzyżowicach do nowego wodociągu.

Data publikacji: 
2016-08-22

Strony