WHO potwierdza: w wodzie nie ma koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów. Jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia, proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację koronawirusa SARS-CoV-2 i nie ma obecnie jakichkolwiek dowodów na możliwość jego przeżycia w wodzie pitnej. Przede wszystkim koronawirusy mają bardzo niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody (chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru). Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach stosuje dwa procesy uzdatnia wody – promieniowanie UV oraz podchloryn sodu. ZGK w Psarach monitoruje jakość wody potwierdzoną badaniami. Woda dostarczana naszym mieszkańcom spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Działalność

27 kwiecień 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach jest jednostką organizacyjną Gminy Psary i działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Wójt Gminy Psary. Siedziba Zakładu mieści się w Dąbiu , ul. Dolna 1, zaplecze techniczne Zakładu stanowi baza w Dąbiu ul. Pocztowa 38 a.

Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej należących do zadań własnych gminy, dotyczących bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.

Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej polegające na:
 • eksploatacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych,
 • wydobywaniu wody z własnych ujęć,
 • świadczeniu usług w zakresie rozprowadzania wody na terenie Gminy Psary, na rzecz osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą,
 • hurtowej sprzedaży wody do gmin ościennych; Bobrownik, Będzina i Dąbrowy Górniczej, w oparciu o zawarte umowy o charakterze cywilno-prawnym,
 • eksploatacji biologiczno-mechanicznej Oczyszczalnia Ścieków, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Malinowicach,
 • utrzymaniu porządku na przystankach autobusowych oraz oczyszczeniu gminnych tablic ogłoszeniowych,
Zakład świadczy także usługi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej tj.:
 • gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • utrzymania dróg, ulic, mostów, placów,
 • organizacji ruchu drogowego,
 • w zakresie utrzymania na terenie Gminy Psary czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • administrowania i utrzymania cmentarza komunalnego,
 • zapewnienie frontu pracy i organizacja pracy osobom zatrudnianym w porozumieniu i na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy do zadań realizowanych przez zakład,
 • nadzór i organizacja pracy nad osobami kierowanymi przez Sądy do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
Do pobrania:

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach (Uchwała nr VIII/75/2015 z 28 maja 2015 r.)

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.zgk.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.