Kontakt

Możesz skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub emailowo

Biuro Obsługi Interesanta:
Dąbie ul. Dolna 1, 42-504 Będzin
tel. 32 360 16 70,
32 360 16 71
zgk@psary.pl

Całodobowe dyżury telefoniczne:

Pogotowie wodociągowe - tel. 603 982 313

dotyczy: awarii infrastruktury wodociągowej

Telefon interwencyjny - tel. 609 066 668 (po godzinach pracy Urzędu Gminy Psary)

dotyczy: bieżącego utrzymania dróg gminnych (np. akcji zima, znaków drogowych, studzienek, uprzątnięcia pasów drogowych, zieleni w pasach drogowych); utrzymania porządku w rejonie przystanków autobusowychzwierząt (np. odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia miejsca dla zbłąkanych lub czasowo odebranych zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, utylizacji zwłok zwierzęcych z działek należących do gminy Psary, zdarzeń z udziałem zwierząt objętych ochroną gatunkową).

 

 

Zachęcamy również do kontaktu przy użyciu poniższego formularza kontaktowego. Ważne: wszystkie pola oznaczone *gwiazdką* muszą być wypełnione, aby wysłać wiadomość.