Aktualności

Ruszyły prace związane z budową ponad 12 km sieci wodociągowej

Rozpoczęły się prace związane z budową i wymianą 5 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości blisko 15 km, w tym ponad 2,75 km przyłączy. Inwestycja podzielona została na 3 zadania z których realizacja pierwszego zakończy się w 2017 r., a dwóch pozostałych w połowie 2019 r. Umowy z wykonawcami podpisano 5 grudnia 2016 r., a ich łączna wartość opiewa na 3 370 077,03 zł brutto.

Data publikacji: 
2017-03-02

KOMUNIKAT

Komunikat

W związku z Zawiadomieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o przekroczeniu norm mętności, żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Dąbiu Chrobakowym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje że przekroczenie nie powoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz że, dokonuje płukania przedmiotowej sieci wodociągowej. W dniu 16 sierpnia 2017 r. woda zostanie ponownie pobrana do badania, przez laboratorium zewnętrzne. O wynikach w/w badań poinformujemy niezwłocznie mieszkańców w kolejnym komunikacie. W załączeniu zamieszczamy Komunikat oraz Stanowisko Zakładu Higieny Komunalnej w sprawie znaczenia zdrowotnego podwyższonych wartości stężenia żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 
2017-08-14

"Wodociągi i wiele więcej" - wywiad z dyrektorem ZGK

Publikujemy wywiad, który ukazał się w Głosie Gminy Psary listopad-grudzień 2016 r... Od ponad roku ZGK w Psarach dynamicznie się zmienia, co ma związek z nowymi obowiązkami w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych oraz porządku w miejscach publicznych, a także z intensywnymi przygotowaniami do budowy kanalizacji sanitarnej...

Data publikacji: 
2016-12-29

Kolejne odcinki sieci wodociągowej do przebudowy

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Psarach zostały podpisane umowy na budowę i wymianę 5 odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami z podziałem na trzy zadania.

Data publikacji: 
2016-12-06

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Psary

Przedstawiamy wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz z informacją na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach...

Data publikacji: 
2017-11-08

Strony