Zakończono kolejny etap budowy wodociągów w gminie Psary.

Data publikacji: 
2017-08-08

W lipcu zakończono budowę i wymianę sieci wodociągowej z przyłączami do domów w Psarach w ulicy Polnej oraz w ulicy Gródkowskiej, w Strzyżowicach w ulicy Żwirowej, w Malinowicach w ulicy Słonecznej, a także w Sarnowie w ulicy Źródlanej do DK 86.

Podczas budowy wykonano przyłącza do budynków zakończone mrozoodpornymi studzienkami, które wyposażone zostały w wodomierze do odczytu radiowego oraz wykonano nowe przyłącza do budynków mieszkańców co w znaczyn stopni poprawi jakość wody dostarczanej do poszczególnych odbiorców. Prace w znacznej części prowadzone były metodą bezwykopową i wykopową, co usprawniło i ułatwiło wykonywanie głównych odcinków sieci. Łącznie powstało ponad 3,1 tys. mb sieci wodociągowej. Budowę wodociągów wykonała firma „INSTALBUD” Tadeusz Machowski z Rożnowic. Koszt tej inwestycji wyniósł 878 677,01 zł brutto. Całość sfinansowała gmina Psary.