"Wodociągi i wiele więcej" - wywiad z dyrektorem ZGK

Data publikacji: 
2016-12-29

Publikujemy wywiad, który ukazał się w Głosie Gminy Psary listopad-grudzień 2016 r.


Od ponad roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach dynamicznie się zmienia, co ma związek z nowymi obowiązkami w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych oraz porządku w miejscach publicznych, a także z intensywnymi przygotowaniami do budowy kanalizacji sanitarnej. O obecnej działalności Zakładu, w tym o zadaniach budowlanych, wdrażanych innowacjach i codziennej pracy rozmawiamy z dyrektorem tej gminnej jednostki, Panem Łukaszem Siwczykiem.

Głos Gminy Psary: Jeszcze w połowie zeszłego roku ZGK zajmowało się wyłącznie wodociągami i kanalizacją. Jak to teraz wygląda?

Łukasz Siwczyk, Dyrektor ZGK: Rzeczywiście, zakres zadań realizowanych przez Zakład został znacznie rozszerzony. W porównaniu z poprzednią sytuacją jest to ogromna zmiana, która wymusiła daleko idącą reorganizację i doposażenie jednostki. Oprócz typowych zadań o charakterze użyteczności publicznej, takich jak eksploatacja sieci wodociągowej czy dystrybucja wody, doszły nam obowiązki związane głównie z utrzymaniem dróg gminnych i terenów zielonych, dbałością o porządek i czystość w miejscach publicznych, w tym na obiektach sportowo-rekreacyjnych, placach i przystankach. Zresztą tych realizowanych działań, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, jest jeszcze więcej.

GGP: Nowe obowiązki doszły jesienią 2015 roku. W jaki sposób Zakład przygotował się do tej nowej roli?

ŁS: Zakład, aby sprostać nowym wyzwaniom, stworzył dwie oddzielne struktury organizacyjne: dział sieci oraz dział dróg, zieleni i usług komunalnych, którymi kierują samodzielni kierownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Osoby te mają doświadczenie w pracy w spółkach komunalnych i przedsiębiorstwie wodociągowym oraz uprawnienia budowlane właściwe dla specyfiki danego działu. Ponadto w listopadzie poprzedniego roku pracownicy gminnej brygady remontowej na mocy porozumienia przeszli do ZGK, gdzie pracują i wykonują zlecenia płynące z gminy na dotychczasowych warunkach pracy. Pomyślano także o doinwestowaniu Zakładu i zakupie nowego sprzętu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zyskaliśmy ciągnik rolniczy z przyczepą, pługiem i piaskarką oraz sprzęt do utrzymania zieleni taki, jak: kosy spalinowe, pilarki do cięcia drzew, nożyce do żywopłotów, podkrzesywarkę i urządzenie do wycinania zarośli. Dużym wsparciem dla nas był także zakup w październiku 2015 r. nowego samochodu dostawczego Fiat Ducato w ramach leasingu. W tym roku zakupiliśmy z własnych środków kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy, jako kolejny element wyposażenia ciągnika. Po przepracowanym już jednym sezonie mogę stwierdzić, że urządzenie sprawdziło się w 100% i znacznie ułatwiło nam pracę.

GGP: A co z planowaną przebudową budynków bazy ZGK w Dąbiu na ul. Pocztowej?

ŁS: Urząd Gminy Psary wyłonił w drodze przetargu nieograniczonego projektanta bazy technicznej ZGK. Budynki te są już w złym stanie i wymagają modernizacji. Dokumentacja projektowa dla tej inwestycji jest na ukończeniu i aktualnie czekamy na pozwolenie na budowę. To bardzo duże zadanie i prawdopodobnie jego realizację trzeba będzie podzielić na części. W pierwszej kolejności chcemy wybudować pomieszczenia socjalno-biurowe, w drugiej – magazyny i garaże, a w trzeciej poprawić otoczenie zakładu.

GGP: Urząd Gminy systematycznie wspiera ZGK w zakupach nowego sprzętu. Planujecie dalej inwestować w wyposażenie?

ŁS: W tym roku zyskaliśmy między innymi kosiarkę bijakową do utrzymania poboczy, a całkiem niedawno także kosiarkę samojezdną do dbania o zieleń na boiskach. Aktualnie trwają rozmowy na temat zakupu cysterny na wodę dla mieszkańców gminy, która byłaby wykorzystywana podczas awarii na sieci wodociągowej. Ponadto za około 185 tys. zł Zakład zakupił sprzęt do regulacji ciśnienia w sieci i kontrolowania przepływu wody. Nowe punkty monitorujące pomogą wyrównać ciśnienie oraz zwiększą szybkość wykrywania awaryjności sieci. Ponadto ZGK planuje zamontować w punkcie zakupu wody od GZGKiW Mierzęcice automatyczną zasuwę, która – w zależności od naszego zapotrzebowania na wodę – będzie się samoczynnie otwierać. Takie rozwiązanie wyeliminuje skutki nagłego ręcznego otwierania zasuwy i ogólnie poprawi jakość wody dostarczanej do mieszkańców.

GGP: Myślicie też o zakupie wodomierzy z odczytem radiowym?

ŁS: Jak najbardziej. Obecnie trwają testy takiego systemu u kilku mieszkańców naszej gminy. Prawdopodobnie już na początku nowego roku rozpoczniemy montaż wodomierzy radiowych na ul. Wiejskiej, Szkolnej, Łącznej, Bocznej, Gródkowskiej, Górnej i Kamiennej w Psarach oraz ul. Belnej w Strzyżowicach. Wyniki wspomnianych testów już po pierwszych dniach były zaskakująco dobre. Szybkość odczytu i jego zasięg ułatwią i skrócą pracę inkasentów, którzy nie będą musieli wchodzić do piwnic mieszkańców lub otwierać, często trudnodostępnych, studzienek wodomierzowych – ma to duże znaczenie np. zimą, gdy są one zasypane śniegiem i zamarznięte.

GGP: Skoro mowa o wodociągach, to ZGK uruchomił nową sieć w Psarach. Co to oznacza dla mieszkańców?

ŁS: Uruchomienie nowej sieci wodociągowej w Psarach to dostęp do czystszej wody i mniejsze straty tego cennego zasobu. Efekty wyłączania starego wodociągu w Psarach są już odczuwalne. Stopniowo zmniejsza się produkcja wody na Stacji Uzdatniania Wody w Malinowicach. Udało nam się podnieść zwierciadło wody w studni SM4 zlokalizowanej przy SUW w Malinowicach. W zeszłym roku o tej samej porze zwierciadło sięgało 30 metrów poniżej poziomu terenu, a teraz stabilizuje się na około 17 metrach pod poziomem terenu. Racjonalne korzystanie ze źródła oddaliło konieczność opuszczenia pompy głębinowej jeszcze niżej niż obecnie, a to mogłoby się wiązać z pogorszeniem jakości wody surowej czy nawet koniecznością modernizacji stacji. W miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień 2015 roku, czyli w miesiącach o największym rozbiorze, zakupiliśmy ponad 25.000 m3 wody od GZGKiW Mierzęcice. W tym roku w analogicznym okresie kupiliśmy 10.720 m3 wody, czyli o ponad połowę mniej – jest to kolejny mały sukces, który dowodzi tego, że jakość świadczonych usług ciągle rośnie. W czerwcu u 12 losowo wybranych mieszkańców, przy ulicach zlokalizowanych wzdłuż wymienionej sieci, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej wykonała badania jakości wody, które we wszystkich przypadkach dały wynik pozytywny. Co więcej, tymi nowymi rurami woda płynie także do Gródkowa i Strzyżowic.

GGP: …Gródków doświadczał w przeszłości problemów z dostawami wody. Jak to teraz wygląda?

ŁS: Tego lata udało się znacznie ograniczyć braki wody w Gródkowie, dzięki bardzo racjonalnemu wykorzystaniu Stacji Uzdatnia Wody i ciągłemu monitorowaniu sieci pod względem jej retencyjności. Wiele jest jeszcze do zrobienia w tym temacie, ale widać już pozytywne efekty naszego systemowego działania.

GGP: Jaki Zakład ma pomysł na dalszy rozwój całej sieci?

ŁS: Odbyłem już kilka spotkań dotyczących opracowania wieloletniej koncepcji rozwoju sieci wodociągowej w Gminie Psary oraz racjonalnego wykorzystania istniejących źródeł wody i możliwości pozyskania innych. Chcemy w 2017 r. stworzyć specjalne opracowanie, tj. dokument strategiczny, które będzie podstawą do podejmowania kolejnych kroków rozwojowych, w tym jeszcze celniejszego planowania naszych inwestycji. Pomoże on również w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu środków finansowych na duże zadania w dłuższej perspektywie czasu.

GGP: ZGK cały czas prowadzi również prace budowlane i przyłączeniowe. Jak to wygląda w praktyce?

ŁS: W ciągu ostatnich 6 lat wymieniliśmy ponad 30% starej sieci wodociągowej oraz wybudowaliśmy więcej niż 15 km nowego wodociągu. Na bieżąco realizowane są przyłącza do nowej sieci wodociągowej, które praktycznie dobiegają już końca. Do wykonania pozostały pojedyncze instalacje na ul. Szkolnej i Wiejskiej w Psarach. Zakład wykonał już ponad 4,5 km podłączeń do nowej sieci na ul. Wiejskiej, Szkolnej, Kamiennej, Górnej w Psarach i ul. Belnej w Strzyżowicach. Do bardzo dużych zadań prowadzonych własnymi siłami należą także: przebudowa sieci i prace instalacyjne realizowane przy okazji budowy lub przebudowy dróg lokalnych. Te ostatnie związane są z przygotowywaniem się do wdrożenia kanalizacji ciśnieniowej. Aktualnie Zakład zakończył przebudowę sieci w Brzękowicach Górnych do nr 56 – prace zostały zsynchronizowane tak, aby wykonać je tuż przed rozpoczęciem remontu tego odcinka drogi gminnej. Niedawno podłączyliśmy do nowego wodociągu mieszkańców na ulicy Akacjowej w Psarach, gdzie powstał odcinek sieci od ul. Wiejskiej w Psarach do przyszłego centrum logistycznego firmy DL Project Management S.A. Z kolei w czerwcu wymieniliśmy lampę UV do dezynfekcji wody na źródle powierzchniowym w Górze Siewierskiej.

GGP: Podobno przygotowujecie się teraz do dużych przetargów?

ŁS: Już ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonawcę budowy pięciu odcinków wodociągów z podziałem na trzy zadania. Pierwsza inwestycja obejmie Malinowice od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa i ul. Krótka – jest to przebudowa ponad 3,5 tys. metrów bieżących sieci oraz ponad 1100 m.b. przyłączy do domów. Drugie zadanie dotyczy odcinka Brzękowice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa – tu do wykonania będzie więcej niż 5.400 m.b. wodociągu i ok. 1000 m.b. przyłączy. Z kolei ostatnia inwestycja obejmie budowę sieci w Malinowicach na ul. Słonecznej, w Sarnowie na ul. Źródlanej aż do DK 86 oraz w Psarach przy ul. Polnej i Gródkowskiej, a także w Strzyżowicach na ul. Żwirowej, gdzie do wykonania będzie ponad 3.100 m.b. sieci oraz ponad 650 m.b. przyłączy. Prace będą wykonywane metodą wykopu otwartego i przewiertu sterowanego, aby uniknąć kosztów odtwarzania nawierzchni i przyspieszyć realizację zadań. Łącznie to ponad 12 km sieci. Wszystkie przyłącza do domów będą wykonane z montażem studni wodomierzowych i urządzenia do odczytu radiowego.

GGP: To są przecież ogromne inwestycje…

ŁS: …i kluczowe! Zwłaszcza zadanie pierwsze i drugie, bo pozwolą połączyć źródła z nową siecią wodociągową. Dzięki temu woda popłynie do mieszkańców zlokalizowanych wzdłuż odcinków wymienianych wodociągów oraz do Strzyżowic i Góry Siewierskiej. Wyłoniliśmy również projektanta takich odcinków wodociągów, jak: Brzękowice Górne, Goląsza Górna i Dąbie Górne; Gródków ul. Pokoju, ul. Górna ul, Wspólna i Dojazdowa; Malinowice ul. Bukowa; Malinowice ul. Słoneczna – jako druga linia zabudowy; Preczów ul. Dębowa; Strzyżowice ul. Belna – spinka końcówek wodociągów. Warto jeszcze dodać, że Urząd Gminy Psary rozstrzygnął niedawno przetarg na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej, który przy okazji obejmuje także zaprojektowanie kolejnych odcinków wodociągów do wymiany, między innymi przy: ul. Strzyżowickiej, Wolności i Kolejowej w Psarach, ul. Kolejowej w Gródkowie, ul. Szosowej – od ul. Belnej do ul. Podwale – w Strzyżowicach, ul. Zwycięstwa w Psarach i Gródkowie, w Brzękowicach Wale i przy ul. Kościelnej w Dąbiu.

GGP: Nowe inwestycje, reorganizacja, modernizacja bazy i sprzętu to jednak nie wszystko. Stawiacie też na komunikację z mieszkańcami i zmiany wizerunkowe…

ŁS: Oczywiście staramy się być lepsi także pod tym kątem. Została uruchomiona strona internetowa Zakładu pod adresem: www.zgk.psary.pl, na której można znaleźć między innymi aktualności, informacje o planowanych wyłączeniach sieci, aktualne wyniki badań wody czy niezbędne druki do pobrania i wypełnienia dla interesantów. W tym roku pracownicy zostaną także wyposażeni w identyfikatory tak, aby mieszkańcy bez problemu mogli rozpoznać naszą brygadę.

GGP: Rozwój Zakładu to jedno, ale przecież szykują się znaczące zmiany również w prawie wodnym. Jakie to może mieć znaczenie dla mieszkańców?

ŁS: Polski rząd planuje zmianę ustawy prawo wodne od 1 stycznia 2017 r. Ustawa będzie prawdopodobnie tak rewolucyjna, że zmieni się prawie wszystko, co dotychczas dotyczyło korzystania ze środowiska i opłat z tym związanych. Nowe prawo powoła do istnienia centralne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłaty za korzystanie ze środowiska, które dotychczas odprowadzane były do Marszałka Województwa Śląskiego, a z których między innymi były dotowane inwestycje w ramach WFOŚiGW w Katowicach, będą odprowadzane do PGW Wody Polskie i tam dzielone na poszczególne gminy. Zmieni się również sposób i wielkość naliczania opłat. Opłata będzie się składała z części stałej, liczonej na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego oraz z części zmiennej obliczanej przez PGW Wody Polskie w oparciu o rzeczywisty pobór wód. Zmienią się również stawki jednostkowe, na podstawie których obliczane są opłaty. Brak jeszcze rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ale opierając się między innymi na zawartych w niej górnych stawkach jednostkowych można dokonać już orientacyjnych obliczeń. Możliwe, że opłaty za usługi wodne (dawniej za korzystanie ze środowiska) wzrosną nawet o 400%, a zatem taryfa za wodę może ulec znaczącej podwyżce. Trwa ożywiona dyskusja nad nowym prawem wodnym, ale wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia ustawa zacznie obowiązywać.

GGP: Dziękujemy za rozmowę!

ŁS: Również dziękuję. Mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie udało mi się dość obiektywnie i zrozumiale przedstawić zmiany, jakie zaszły w naszym Zakładzie, oraz pokazać naszą codzienną pracę na rzecz mieszkańców. Przy okazji chcę podziękować wszystkim pracownikom ZGK za ich ciężką pracę, a władzom gminy za profesjonalną i dobrą współpracę oraz wspieranie nas w podejmowanych przez nas działaniach. A patrząc na perspektywę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok, wszystkim mieszkańcom gminy, naszym pracownikom i Państwa redakcji życzę wielu chwil radości, zdrowia oraz pomyślności!