Ruszyły prace związane z budową ponad 12 km sieci wodociągowej

Data publikacji: 
2017-03-02

Rozpoczęły się prace związane z budową i wymianą 5 odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości blisko 15 km, w tym ponad 2,75 km przyłączy. Inwestycja podzielona została na 3 zadania z których realizacja pierwszego zakończy się w 2017 r., a dwóch pozostałych w połowie 2019 r. Umowy z wykonawcami podpisano 5 grudnia 2016 r., a ich łączna wartość opiewa na 3 370 077,03 zł brutto.

    Aktualnie dobiega końca budowa i wymiana sieci wodociągowej z przyłączami do domów w Strzyżowicach na ul. Żwirowej oraz w Psarach na ul. Polnej i ul. Gródkowskiej. W ramach tego zadania powstanie nowy wodociąg w Malinowicach na ul. Słonecznej i Sarnowie na ul. Źródlanej. Łącznie na tym etapie ma powstać ponad 3,1 tys. metrów bieżących sieci wodociągowej. Umowa na realizację tego projektu została podpisana z firmą „INSTALBUD” Tadeusz Machowski z siedzibą w Różanowicach, a koszt inwestycji wynosi 878 677,01 zł brutto. Termin zakończenia robót zaplanowano na 30 czerwca 2017 r.
     Realizacja dwóch kolejnych zadań rozpocznie się w II kwartale bieżącego roku. Pierwsze z nich obejmie budowę sieci wodociągowej w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej aż do Dąbia do ul. Pocztowej. Nowa sieć powstanie też na ul. Krótkiej w Malinowicach, a łącznie ta inwestycja obejmie budowę i wymianę wodociągów na odcinku o długości ponad 3,5 tys. m.b. Wykonawcą tego zadania został Zakład Remontowo-Budowalny „WIADUK” Wojdyła – Kolanko sp. j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Koszt robót wyniesie 1 049 348,02 zł brutto, a termin zakończenia zgodnie z umową planowany jest na 28 czerwca 2019 r.
    Ostatnie zadanie prowadzone będzie na odcinku Brzękowice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik Góra Siewierska oraz w Strzyżowicach na ul. Parkowej. Do wykonania będzie ponad 5,4 tys. m.b. sieci wodociągowej. Umowa na realizację zadania podpisana została z konsorcjum firm ZRIB sp. z o.o. i Zakładem Robót Inżynieryjno – Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim, a jej wartość opiewa na kwotę 1 442 052,00 zł brutto. Termin realizacji prac zaplanowano na 28 czerwca 2019 r.
    Prace w znacznej części prowadzone będą metodą bezwykopową, co usprawni i ułatwi wykonywanie głównych odcinków sieci. Wszystkie przyłącza do budynków zostaną zakończone studzienkami wodomierzowymi mrozoodpornymi, wyposażonymi w wodomierze z funkcją odczytu radiowego.
    Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach aktualnie projektuje również budowę i przebudowę wodociągów w Brzękowicach Górnych, Dąbiu Górnym, Goląszy Górnej, Gródkowie od Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Drzewnego do skrzyżowania z ul. Dojazdową, na ul. Pokoju i ul. Górnej, w Malinowicach na ul. Bukowej i ul. Słonecznej w drugiej linii zabudowy oraz w Preczowie na ul. Dębowej.