Ponad 600 przyłączy do nowej sieci wodociągowej

Data publikacji: 
2016-08-22

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach cały czas przełącza mieszkańców do nowej sieci wodociągowej.

Pierwsze półrocze 2016 r. to dla ZGK przede wszystkim ciężka i żmudna praca przy podłączaniu mieszkańców ulic Wiejskiej, Szkolnej, Kamiennej, Górnej, Gródkowskiej, Łącznej i Bocznej w Psarach i Belnej w Strzyżowicach do nowego wodociągu. Aktualnie do wykonania pozostały 4 sztuki przyłączy, jednakże jest to znacznie utrudnione ze względu na spory sąsiedzkie i brak możliwości polubownego rozwiązania podłączenia drugiej linii zabudowy. Zakład regularnie podejmuje próby mediacji, które mają pomóc rozwiązać tę sytuację.

Łącznie, na wyżej wymienionych odcinkach ulic, pracownicy ZGK wykonali 632 podłączenia o długości ponad 4500 metrów bieżących.