Ogłoszenie

Data publikacji: 
2017-06-30

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje że od dnia 1 sierpnia 2017 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. W dniu 21 czerwca bieżącego roku, Rada Gminy Psary Uchwałą nr XXXI/359/2017 zatwierdziła przedstawiony Wójtowi Gminy Psary wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, dla mieszkańców Gminy Psary na okres od 1 sierpien 2017 r. do 31 lipca 2018 r.