KOMUNIKAT

Data publikacji: 
2017-08-21

Komunikat w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie Osiedla Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej informuje o nieprzydatności wody do spożycia na terenie "Osiedla Czerwony Kamień" w Górze Siewierskiej na ulicach: Miedzianej, Granitowej, Wapiennej, Bursztynowej i Kwarcowej. Woda jest dostarczana do mieszkańców wyżej wymienionych ulic beczkowozem oraz w postaci butelkowanej do godziny 18.00. W przypadku dostaw w późniejszych godzinach Zakład Gospodarki Komunalnej prosi o kontakt pod numerem telefonu 603 982 313.

17.08.2017 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem badań były przeprowadzone badania jakości wody w różnych punktach na terenie gminy Psary. Tylko w jednym z badanych punktów właśnie na Osiedlu Czerwony Kamień stwierdzono wystąpienie bakterii z grupy colli. W pozostałych punktach przebadane próbki wody wykazały, że woda spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z czym nadaje się do spożycia.

W związku z zaistniałą sytuacją Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach podjął niezwłocznie działania mające na celu przywrócenie zdatności wody do picia na Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej. Obecnie sieć wodociągowa poddawana jest płukaniu, został do niej także wprowadzony środek dezynfekujący. Po tych czynnościach naprawczych w dniu 21.08.2017 r. w godzinach między 11:00 – 16:00 Zakład Gospodarki Komunalnej pobrał i przekazał do ponownego badania kolejne próbki wody. Wyniki badań będą niezwłocznie podane do publicznej wiadomości.

Dodatkowych informacji, dotyczących stanu wody w sieci wodociągowej na terenie gminy Psary udziela całodobowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach pod numerem telefonu 603 982 313.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach
/-/
Łukasz Siwczyk

Do pobrania: