KOMUNIKAT

Data publikacji: 
2017-08-14

Komunikat

W związku z Zawiadomieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej o przekroczeniu norm mętności, żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Dąbiu Chrobakowym, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje, że dokonuje płukania przedmiotowej sieci wodociągowej. W dniu 16 sierpnia 2017 r. woda zostanie ponownie pobrana do badania, przez laboratorium zewnętrzne. O wynikach w/w badań poinformujemy niezwłocznie mieszkańców w kolejnym komunikacie. W załączeniu zamieszczamy Stanowisko Zakładu Higieny Komunalnej, w sprawie znaczenia zdrowotnego podwyższonych wartości stężenia żelaza i manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi - zgodnie z wyżej wymienionym stanowiskiem przekroczenie norm żelaza i manganu nie powoduje zagrożenia zdrowia ludzi. Przekroczenie dotyczy wodociągu zlokalizowanego w Dąbiu Chrobakowym. Przekroczenia nie dotyczą pozostałych mieszkańców Gminy Psary. Badania wykonane na Stacji Uzdatniania Wody w Malinowicach potwierdziły spełnienie parametrów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia.