WHO potwierdza: w wodzie nie ma koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów. Jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia, proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację koronawirusa SARS-CoV-2 i nie ma obecnie jakichkolwiek dowodów na możliwość jego przeżycia w wodzie pitnej. Przede wszystkim koronawirusy mają bardzo niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody (chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru). Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach stosuje dwa procesy uzdatnia wody – promieniowanie UV oraz podchloryn sodu. ZGK w Psarach monitoruje jakość wody potwierdzoną badaniami. Woda dostarczana naszym mieszkańcom spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Psary

11 sierpień 2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach uprzejmie informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - organ regulacyjny decyzją nr GL.RZT.70.149.2021 z dnia 2 lipca 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Psary.

W okresie od 28.07.2021 r. do 27.07.2024 r. obowiązywać będą ceny za 1m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej które wynoszą:

Tabela 1. WysokoŚć ceny za 1 m3 dostarczonej wody

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 28.07.2021 r. do 27.07.2022 r. (netto)

Cena brutto

w okresie od 28.07.2022 r. do 27.07.2023 r.(netto)

Cena brutto

w okresie od 28.07.2023 r. do 27.07.2024 r.(netto)

Cena brutto

GW1 - gospodarstwa domowe – rozliczane w oparciu
o wskazania wodomierza głównego

Cena w zł/m3

5,47

5,91

5,54

5,98

5,61

6,06

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

5,36

5,79

5,46

5,90

5,58

6,03

GW2 - odbiorców przemysłowych oraz pozostałych odbiorców – rozliczanych o wskazania wodomierza głównego

Cena w zł/m3

5,52

5,96

5,58

6,03

5,65

6,10

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

5,36

5,79

5,46

5,90

5,58

6,03

GW3 gospodarstwa domowe – rozliczane w oparciu
o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody

Cena w zł/m3

5,47

5,91

5,54

5,98

5,61

6,06

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

3,05

3,29

3,10

3,35

3,16

3,41

Tabela 2. Wysokość ceny za 1m3 odprowadzOnych Ścieków

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 28.07.2021 r. do 27.07.2022 r. (netto)

Cena brutto

w okresie od 28.07.2022 r. do 27.07.2023 r.(netto)

Cena brutto

w okresie od 28.07.2023 r. do 27.07.2024 r.(netto)

Cena brutto

GK1 - obejmująca wszystkich odbiorców usług

Cena w zł/m3

12,40

13,39

12,51

13,51

12,63

13,64

PLIKI DO POBRANIA

- decyzja nr GL.RZT.70.149.2021 z dnia 2 lipca 2021 r.

- taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w okresie 3 lat

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.zgk.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.