WHO potwierdza: w wodzie nie ma koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów. Jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia, proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację koronawirusa SARS-CoV-2 i nie ma obecnie jakichkolwiek dowodów na możliwość jego przeżycia w wodzie pitnej. Przede wszystkim koronawirusy mają bardzo niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody (chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru). Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach stosuje dwa procesy uzdatnia wody – promieniowanie UV oraz podchloryn sodu. ZGK w Psarach monitoruje jakość wody potwierdzoną badaniami. Woda dostarczana naszym mieszkańcom spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

KOMUNIKAT

23 kwiecień 2020

W celu uwzględnienia konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w czasie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 od dnia 22 kwietnia 2020 r. decyzją Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej sprawy ważne dla interesantów, w tym sprawy niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom wymagające osobistego kontaktu z Działem Obsługi Klienta oraz Kasą można załatwić wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub emailowym umówieniu się nr telefonów 32 360-16-71 i 32 360-16-70 lub drogą e-mail: zgk @ psary.pl. przy czym załatwianie spraw osobiście przez interesanta na terenie Zakładu

1) odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym do obsługi interesantów z zastrzeżeniem,że:
przy stanowisku może znajdować się wyłącznie 1 interesant

2) na terenie Zakładu może przebywać równocześnie wyłącznie 1 interesant .

3) wejście interesanta na teren Zakładu następuje pojedynczo po uprzednim otwarciu drzwi Zakładu przez pracownika Zakładu

4) w czasie załatwiania spraw osobiście przez interesanta na terenie Zakładu wymagane jest przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szczególności:

a) zachowanie odległości 1,5 m

b) wejście i przebywanie interesanta na terenie Zakładu z zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c) dezynfekcja rąk przez interesanta przy wejściu do Zakładu środkami do dezynfekcji rąk

5) w czasie wykonywania niezbędnych czynności także poza siedzibą Zakładu z udziałem interesanta wymagane jest przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szczególności:

a)zachowanie odległości 1,5 m

b) przebywanie interesanta w czasie wykonywania niezbędnych czynności z zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c) przebywania interesanta w czasie wykonywania niezbędnych czynności w rękawiczkach jednorazowych lub dezynfekcja rąk przez interesanta środkami do dezynfekcji rąk”

Jednocześnie informujemy, że sprawy można załatwiać za pośrednictwem systemu ePUAP lub za pomocą e-mail lub pisemnie, a opłaty związane ze zużyciem wody i ścieków można dokonywać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem banku i poczty.

Dyrektor

Łukasz Siwczyk

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.zgk.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.