WHO potwierdza: w wodzie nie ma koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów. Jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia, proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację koronawirusa SARS-CoV-2 i nie ma obecnie jakichkolwiek dowodów na możliwość jego przeżycia w wodzie pitnej. Przede wszystkim koronawirusy mają bardzo niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody (chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru). Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach stosuje dwa procesy uzdatnia wody – promieniowanie UV oraz podchloryn sodu. ZGK w Psarach monitoruje jakość wody potwierdzoną badaniami. Woda dostarczana naszym mieszkańcom spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

NOWY INKASENT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH

20 lipiec 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach uprzejmie informuje, iż z dniem 12 marca 2018 r. pracę na stanowisku inkasenta w rozpoczął Pan Dariusz Bochniak.

Inkasent posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywanych czynności. Pan Dariusz Bochniak przejął rejon dotychczasowego inkasenta - Pani Mirosławy Sokołowskiej, tj. sołectwo Brzękowice Górne, sołectwo Gródków ulice: Dojazdowa, Górna, Grodziecka, Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Pokoju, Polna, Południowa, Poprzeczna, Spokojna, Wspólna, Wschodnia, Zwycięstwa, sołectwo Psary ulice: Akacjowa, Boczna, Górna, Graniczna, Grabowa,, Gródkowska, Irysów, Kasztanowa, Kolejowa, Kamienna, Leśna, Łączna, Łąkowa, Malinowicka, Polna, Reymonta, Szkolna, Wolności, Wspólna, Wiejska, Zwycięstwa, sołectwo Strzyżowice ulica: Belna, Boczna, Cicha, Graniczna, 1 Maja, Ogrodowa, Parkowa, Podwale, Przygon, Rogoźnicka, Szopena, Szosowa, Żwirowa ponadto ulice Szybowcowa, Strzyżowicka . Uprzejmie prosimy o umożliwienie Panu Dariuszowi Bochniak dokonywania odczytów na Państwa posesjach.

Ponad to informujemy że monterzy działu sieci jak również inkasenci Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzenie ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 2180) , w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi.

Tożsamość pracownika można potwierdzić telefonicznie pod numerem 32 360 16 70.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.zgk.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.