WHO potwierdza: w wodzie nie ma koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów. Jak zapewnia Światowa Organizacja Zdrowia, proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację koronawirusa SARS-CoV-2 i nie ma obecnie jakichkolwiek dowodów na możliwość jego przeżycia w wodzie pitnej. Przede wszystkim koronawirusy mają bardzo niską odporność na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody (chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru). Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach stosuje dwa procesy uzdatnia wody – promieniowanie UV oraz podchloryn sodu. ZGK w Psarach monitoruje jakość wody potwierdzoną badaniami. Woda dostarczana naszym mieszkańcom spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Zimowe utrzymanie dróg w gminie Psary

08 listopad 2017

Przedstawiamy wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz z informacją na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach.

Koordynatorami z ramienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach akcji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Psary są:

  • Pan Łukasz Krypciak – Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Zieleni i Usług Komunalnych – tel. w godz. pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach 32 360 16 70 wew. 24.
  • oraz Pan Waldemar Gwiazda – Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg, Zieleni i Usług Komunalnych ––tel. w godz. pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach 32 360 16 70 wew. 24.

Telefon do dyspozytora (dostępny całodobowo) – 609 066 668.

Drogi powiatowe - zarządca:

Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku (PZD w Będzinie z/s Rogoźnik), ul. Węgroda 59, tel.: 32 287–75–19, 32 287–78–72 oraz fax 32 287–78–85.

Drogi krajowe i wojewódzkie - zarządcy:

Za drogę krajową nr 86 – na obszarze gminy Psary – odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Obwód Drogowy w Wojkowicach Kościelnych. Kontakt telefoniczny: 32 67–410–50 oraz Rejon w Zawierciu pod nr tel.: 32 67–234–27.

Za drogę wojewódzką nr 913 odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40–609 Katowice.


Wykaz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich z podziałem na sołectwa:

Góra Siewierska

drogi gminne: ul. Kościuszki – odcinek od skrzyżowania ul. Szopena i ul. Leśnej w kierunku Brzękowic Wał; ul.1–go Maja; ul. Ogrodowa; ul. Kochanowskiego; ul. Górna (wraz z łącznikiem do DP i równoległa do stadionu); ul. Bursztynowa; ul. Miedziana; ul. Złota; ul. Kwarcowa; ul. Wapienna; ul. Granitowa
drogi powiatowe: ul. Kościuszki; ul. Leśna; ul. Szopena – do Brzękowic Górnych.

Dąbie

drogi gminne: Dąbie Chrobakowe; ul. Kościelna – odc. od skrzyżowania lustra do DP Dąbie Górne;
drogi powiatowe: ul. Pocztowa; ul. Dolna; ul. Kościelna; ul. Dąbie Górne droga do cmentarza.

Gródków

drogi gminne: ul. Kolejowa; ul. Poprzeczna; ul. Południowa; ul. Kwiatowa; ul. Spokojna;
ul. Wschodnia; ul. Leśna – odc. w lesie (teren LP i PKP); ul. Dojazdowa;
drogi powiatowe: ul. Górna; ul. Grodziecka; ul. Leśna; ul. Pokoju.

Malinowice

drogi gminne: ul. Strumyczna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Jasna; ul. Ogrodowa; ul. Brzozowa;
ul. Bory; ul. Bukowa; ul. Belna (hektary); do posesji nr Belna 149; ul. Słoneczna
drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Wiejska,

Psary

drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Kolejowa; ul. Górna; ul. Kamienna; ul. Boczna;
ul. Łączna; ul. Leśna; ul. Wolności; ul. Wspólna; ul. Kasztanowa; ul. Polna; ul. Reymonta;
ul. Grabowa; ul. Malinowicka (do ZOZ); ul. Irysów; ul. Łąkowa; ul. Akacjowa; ul. Gródkowska
drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Wiejska, ul. Malinowicka,

Sarnów

drogi gminne: ul. Szkolna; ul. Podgórna (od str. wschodniej DK 86); ul. Podgórna (od strony zachodniej DK 86), ul. Spacerowa; ul. Kamienna; ul. Jasna; ul. Stara; ul. Browarna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Gruntowa; ul. Poprzeczna; ul. Wąska; ul. Leśna; ul. Piaskowa; ul. Nowa; ul. Źródlana; ul. Środkowa; ul. Parkowa; ul. Główna (od skrzyżowania z ul. Wiejską do Stacji Paliw); ul. Graniczna;
drogi powiatowe: ul. Główna; ul. Wiejska;

Strzyżowice

drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Boczna; ul. Szopena; ul. Ogrodowa; ul. Cicha; ul. Podwale I, II, III; ul. Szosowa (równoległa do ul. Szosowej DW–913 w kierunku ul. Podwale II); ul. Szosowa (na zachód od stacji Trafo); ul. Parkowa ( na wschód od ul. Parkowej – DP);
drogi powiatowe: ul. Parkowa; ul. Belna; ul. 1 Maja.

Preczów

drogi gminne: ul. Szkolna odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Sosnowej; ul. Sosnowa; ul. Górna; ul. Brzeźna; ul. Zielona; ul. Jaworowa; ul. Wiejska (od ul. Sosnowej do ul. Górnej); ul. Miodowa; ul. Skowronków, Polna (Ratanice), ul. Dębowa (przed przejazdem PKP, teren LP)
drogi powiatowe: ul. Wiejska; ul. Sosnowa od Wiejskiej do ul. Dębowej; ul. Dębowa; ul. Polna; ul. Szkolna odcinek od ul. Sosnowej S4718 do zjazdu na boisko klubu KS „Błyskawica” Preczów

Brzękowice

drogi gminne: Brzękowice Wał; Brzękowice Poddzwonek.

Pozostałe drogi niegminne

Ponadto drogami powiatowymi jest ciąg: Strzyżowice Biska – Brzękowice Dolne – Goląsza Dolna – Brzękowice Dolne – Dąbie oraz ciąg dróg Góra Siewierska – Brzękowice Górne – Goląsza Górna – Dąbie Górne.

Droga krajowa nr 86 na terenie gminy Psary biegnie przez sołectwo Sarnów (dotyczy również przejścia dla pieszych).

Droga wojewódzka nr 913 na terenie gminy Psary obejmuje: Gródków – ul. Zwycięstwa, Psary – ul. Zwycięstwa, Strzyżowice – ul. Szosowa, Góra Siewierska – ul. Szosowa.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.zgk.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.