Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach publikuje badania wody za miesiąc czerwiec 2018 r. - wszystkie pobrane próbki spełniają wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 
2018-07-06

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zatwierdziło nową taryfę za wodę

Zgodnie z nowymi przepisami prawa, które weszły w życie w styczniu tego roku, została ustalona nowa taryfa za dostawę wody i odbiór ścieków w gminie Psary. Po raz pierwszy „Wody Polskie” zatwierdziły wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach. Odbyło się to bez udziału wójta i Rady Gminy Psary.

Data publikacji: 
2018-07-06

Komunikat

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach publikuje badania wody za miesiąc maj 2018 r. - wszystkie pobrane próbki spełniają wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data publikacji: 
2018-06-19

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach informuje że od dnia 18 czerwca 2018 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Data publikacji: 
2018-06-12

KOMUNIKAT

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach danych osobowych klientów jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu. Adres Zakładu Gospodarki Komunalnej - Dąbie ul. Dolna 1,
42-504 Będzin, tel. 32 3601671.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie jest Ewelina Trzcionka, tel. 32 2944930

Data publikacji: 
2018-05-25

Strony